People

Principle Investigator


li-1_sLi Wang, M.D., Ph.D.

Professor

1000 Plan Professorship for Young Talents

wangl@pumc.edu.cn

 


Staff


peng_sPeng Yu, Ph.D.

Bioinformatics Staff

yup@fuwaihospital.org


yaofFang Yao,M.S.

Biologist, Lab Manager

biofangyao@163.com


fei_sFei Liu, B.A.

Biologist, Lab Manager

LiufeiLaura@163.com


Graduate Students  


zongnaZongna Ren

zongnaren@163.com


yingnanYingnan Liao

yingnanliao@foxmail.com


lizheng_sZheng Li

1141004500@qq.com


wangyinYin Wang
wangyin@fuwai.com


LiuChengCheng Liu

nwsuaf_liucheng@163.com


Alumni

yisongDr. Yisong Zhen

Computational biologist

 

 

 


HaiXiaHaixia Ma

Postdoc

sunny1987324@163.com

 

 


xinli

Xinli Yuan

yuanxinli002@126.com

 

 

 


zichao

Zichao Sang

zichao1017@foxmail.com

 

 

 


Visiting Student


ziyismallZiyi Dai (undergraduate)

dzy14@mails.tsinghua.edu.cn


XianshuShu Xian (Master student)

Wuhan Medical University

xianshu1123@163.com


ZhouYaNanYajuan Zhou (Master student)

Wuhan Medical University

cpuyanan@163.com

 

 

Comments are closed.